Van vrijdag 23 juni tot en met zaterdag 8 juli 2023 stellen vier akkerbouwbedrijven hun (schuur)deuren open. De route is langs de Oude- en Nieuwebildtdijk onder Oude Bildtzijl en St. Annaparochie op ’t Bildt.

Dit jaar zal de focus liggen op het proces rondom de aardappelteelt. Het thema van de 2023 editie is dan ook ‘Foetprint: hoe duur(zaam)?’. Daarbij zullen actuele thema’s als duurzaamheid, bodemgezondheid, kringlooplandbouw en techn(olog)ische oplossingen aan bod komen.

ZO BELEEF JE DE BILDTSE AARDAPPELWEKEN

OPEN BOERDERIJEN

Vier Bildtse boerderijen openen de deur. Er is onder andere kunst te zien! Lees meer.

THEATER AXOMAMA

Axomama is de godin van de aardappel. Maar zij krijgt menselijke trekjes en verandert een man in een aardappel. Koop tickets.

BIETPICKNICK

De Bietpicknick is terug!  Je bent van harte welkom op 2 juli vanaf 12 uur aan de Nieuwebildtdijk 115 in Oude Bildtzijl. Lees meer.

DIT ZIJN DE BILDTSE AARDAPPELWEKEN

Unieke samenwerking met akkerbouwers en kunstenaars, met als doelstelling de consument kennis te laten maken met de moderne akkerbouw (lees aardappelteelt) en promotie van ’t Bildt, waar land en zee in elkaar overlopen, waar luchten het landschap bepalen en waar de bezoeker zowel toeschouwer en genieter is van de vergezichten als ongewild onderdeel wordt van het agrarisch proces.
 
Om dit doel te bereiken is er een intensieve samenwerking tussen agrariërs en kunstenaars. Theater, film en beeldende kunst worden gebruikt om de agrarische thema’s met de publieke interesses te verbinden, zowel regionaal, landelijk als internationaal. Ga naar de website.