Deze tijden zijn voor het midden van het land. In het noorden duren de dagen in het winterhalfjaar korter en in het zomerhalfjaar langer.