EEN NATTE WOESTIJN

Extreem vruchtbare binnenzee met natuur van wereldniveau

De Waddenzee, zo’n 300 meter van de herberg, is een van de weinige natuurparken in de wereld met de UNESCO-werelderfgoedstatus.

De truc is dat deze zee eigenlijk een grote zandbak is, met zandplaten die tijdens hoogwater twee keer per dag overstromen. Bij eb is het droog en kun je wandelen op de bodem van de zee. Vandaar ook de naam: doorwaadbaar. In het Fries: Waadsee. Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om van het Friese land door het ondiepe water, over de zandplaten, naar de eilanden te lopen.

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om van het Friese land door het ondiepe water, over de zandplaten, naar de eilanden te lopen.

Door de getijdeverschillen leven de dieren en planten van de Waddenzee vaak onder extreme omstandigheden. De confrontaties met zoet en zout water, droog en nat, maar ook koud en heet (denk aan de zomer), wind en géén wind zorgen dat alleen de allerslimste en allersterkste flora en fauna overleven in het waddengebied. Deze planten en dieren zijn uniek in de wereld.

Deze planten en dieren zijn uniek in de wereld.

Waddenzee Werelderfgoed Friesland
Waddenzee Werelderfgoed
Wadden Wandelen Friesland

NIEUW LEVEN

Al zijn er dus extremen, toch ontstaat er dagelijks nieuw leven in de Waddenzee. Ongeveer 250 bijzondere plantensoorten komen alleen voor in de Waddenzee. Zeehonden krijgen er hun jongen, vis zet er zijn kuit af, zo’n tien miljoen vogels foerageren er ieder jaar. De Waddenzee is een kraamkamer voor vissen en zeehonden en pleisterplaats voor vogels die onderweg zijn tussen Siberië en Afrika. En andersom. De belangrijkste reden? Het droogvallende slijk is rijk aan eten. De Waddenzee is dus op wereldschaal een mega-voedselbron.

Het droogvallende slijk is rijk aan eten. De Waddenzee is dus op wereldschaal een mega-voedselbron.

ONTDEK DE NATTE WOESTIJN

Toch mag je vrij veel op het Wad. Vanuit zeehavenstad Harlingen gaan er in het zomerseizoen vaak platbodems de zee op. Je bent dan 24 uur op zee en ervaart het droogvallen op een zandplaat. Je kunt ook wadlopen met een gids of zeehonden spotten met een boot. Of je stapt op een veerboot naar een eiland zoals Vlieland, Terschelling of Ameland. De eilanden begrenzen het Waddengebied. Aan de andere kant bevindt zich de Noordzee.

Bij ons op de Westhoek begint de Waddenzee met de kwelders.

Bij ons op de Westhoek begint de Waddenzee met de kwelders, die in beheer zijn van het Fryske Gea. Een vogelwalhalla. Misschien is wel de beste trekker van het Waddengebied: de onnoemelijk mooie zonsondergangen.

ONZE TOP 5

  1. Mee met een Robbentocht zeehonden kijken, bijvoorbeeld vanuit Harlingen met Waddenrecreatie Neptunes!
  2. Wadlopen! Bijvoorbeeld vanuit Peasens-Moddergat.
  3. Verdiep je in de Afsluitdijk én de Waddenzee in het Afsluitdijk Wadden Center.
  4. Bezoek een oud stadje in het Waddengebied, zoals Harlingen, Franeker of Dokkum.
  5. Doe helemáál niets. Of dan toch: wandel en fiets hier en kom leeg terug (of juist geïnspireerd!)